Thế giới thứ 3

Có phải đồng tính là bệnh không

Xã hội ngày nay đã cởi mở hơn với những người đồng tính. Thế nhưng số lượng người đồng tính ngày càng tăng lại khiến dư luận đặt câu hỏi: Đồng tính giả hay thật? Đó là một loại “bệnh” hay “tình” và nếu là bệnh thật thì cách chữa trị, khắc phục như thế […]

Continue Reading...

Thế giới thứ 3

Những điều bạn cần biết LGBT

Chúng ta đã biết vốn dĩ có hai thế giới , thế giới đàn ông, thế giới đàn bà và giờ đây xuất hiện thêm một khái niệm nữa là thế giới mà chẳng phải của đàn ông hay đàn bà. Đó là giới lưỡng tính, Đồng tính và chuyển giới. Vì vậy bài viết […]

Continue Reading...